מצב יצירתי.PNG
Digital social media
תמונה אלדד.jpeg
אלדד מרצה
8.png
Google-Classroom-logo1.png

אלדד בן שלמה

אלדד מרצה

אלדד מנהל מוצר

Eldad product manager

אלדד סביבות ענן בחינוך